Medlemsverving Bekhterev Norge

Bekhterev Norge blir etablert som en selvstendig diagnoseorganisasjon for mennesker med Bekhterev/aksial spondyloartritt. Ni av de lokale Bekhterevforeningene i Norsk Revmatikerforbund har meldt overgang til Bekhterev Norge.

For å kunne formidle informasjon og kunnskap om Bekhterev, og arbeide for en bedre hverdag og ett bedre behandlings- og rehabiliteringsregime, er det ønskelig at flest mulig melder seg inn i Bekhterev Norge.

Vi håper du ser verdien av dette. Medlemskontingenten for 2019 er 50 kroner. Beløpet kan betales inn på konto 3201 55 22061 eller betales på VIPPS nummer 527039. Oppgi navn, fødselsdato og mobilnummer på innbetalingen.

Hensikten med denne organisasjonsutviklingen er å styrke diagnosearbeidet gjennom å:

·       Gjøre oss mer synlige og sterke

·       Øke fokus på diagnoserelaterte oppgaver som oppleves viktig for deg

·       Ivareta dine interesser på en god måte 

·       Arbeide for å oppnå en bedre hverdag

·       Styrke medlemmenes tilbud til fysisk aktivitet og organisert trening

·       Arbeide for å bedre medlemmenes økonomi gjennom rettigheter