Bekhterev gratulerer

I dag Gratulerer vi Øystein Torleiv Førre som fyller 80 år

Vi ønsker å takke for hans gode, inspirerende bidrag og positivitet og velvillighet til å stille opp med informasjon og foredrag til våre medlemmer.

Førre var overlege ved OSR (Oslo Sanitetsforenings revmatismesykehus) fra 1987 til 1991. Han var avdelingssjef ved OSR/Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet fra 1991 til 2002, overlege fra 2002 til 2005 og forsker samme sted fra 2005 til 2007, da han ble pensjonert. Han var også sjef for behandlingsreiser til utlandet for barn og voksne med revmatisk sykdom.

I årene 1989 til 2000 var Øystein Førre professor II i generell revmatologi ved Universitetet i Oslo, og i årene 2000 til 2007 var han professor II i barnerevmatologi, også ved Universitetet i Oslo. Dette var det første professorat i barnerevmatologi i Norden.

Han har i den senere tid har han vært opptatt av og holdt foredrag om temaet det viktige og helsebringende vannet – Vannterapi og bademedisin gjennom tusener av år.

Faksimile fra PUS: http://www.pustavanger.net/index.php/forelesninger?id=36&amp=

Se mer: http://www.pustavanger.net/index.php/forelesninger?id=36&amp=

Vi sender han lykkeønskninger på dagen.

Se mer om Førre på Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98ystein_Torleiv_F%C3%B8rre

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.