Nedleggelse av Basseng ved Diakonhjemmet Sykehus

appell ved Diakonhjemmetappell ved Diakonhjemmet

Bekhterevforeningen Oslo og Omegn deltok på en markering mot nedleggelse av bassenget ved diakonhjemmet sykehus

Tekst og foto: Odd Mikkelsen og Jon Hagfors

Leder for Bekhterevforeningen i Oslo holdt følgende appell:

Bekhterevforeningen Oslo og omegn konstaterer at Helseminister Bernt Høye uttaler at hans prosjekt er å skape pasientens helsevesen der pasienten skal settes i sentrum. I oppdrags og bestillingsdokumenter står det at ingen behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten skal nedlegges før et like godt eller bedre tilbud er etablert i kommunehelsetjenesten. Diakonhjemmet skal bidra til å øke kompetansen i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi er ikke kjent med at dette er har skjedd.


MEN hva skjer? Ett av de viktigste behandlingstilbudene nedlegges, uten at tilsvarende tilbud er etablert i kommunene! Dette er stikk i strid med ministerens tidligere uttalelser, og nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger.
Diakonhjemmet sykehus er på kollisjonskurs med pasientene sine. Det vises ved at over 3400 har signert et opprop for å beholde et behandlingstilbud i basseng med mer en 34.000 årlige behandlinger. Dette kan umulig være i tråd med de diakonale verdier, det er heller ikke i samsvar oppdrags- og bestiller dokumentet til sykehuset.
Vi er selvfølgelig glade for de 100 som er sikret et alternativt tilbud, men fortsatt står nærmere 90% uten tilbud. Hva skjer med disse pasientene?


Vi krever at myndighetene sikrer at bassengtilbudet opprettholdes på minst samme nivå som i dag!


Hvis ikke, kan det få svært uønskede konsekvenser med redusert livskvalitet, med hyppigere og lange sykemeldinger, uføretrygd og ende opp med storforbruk av helse- og omsorgstjenester i kommunen og bydeler.

Logo Som medlem i Bekhterev Norge bidrar du til å fremme vår gruppes interesser og dine egne muligheter. Meld deg inn her.